Προμήθεια ειδών εργαστηρίου   κατασκευής κεριών   για το ΚΔΑΠ  ΑΜΕΑ  «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/07/2024

Προυπολογισμός:

1.207,21