Προμήθεια με ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοαντιγραφικού) για το Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης