Πρόσκληση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΧ για την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016