Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015