Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015