Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 8 Ιουνίου