ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓια την πλήρωση τριών (3) θέσεων, μελών τηςΕπιτροπής Ελέγχου του αρθ. 8 του Ν.4795/2021 στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης