Πρόσκληση προς τους εθελοντές για συζήτηση με θέμα τη συνδιαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού

Αγαπητοί Εθελοντές

Σ τις πρόσφατες αποφάσεις του κ. δημάρχου Χίου είχα την τιμή να μου ανατεθεί για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας η ευθύνη για τον εθελοντισμό, ως τμήμα των επίσημων καθηκόντων μου.

Εκλαμβάνοντας την ανάθεση του ρόλου αυτού ως ιδιαίτερης σημασίας και κρίνοντας ότι πιθανότητες επιτυχίας θα έχει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία παίξει ένα συντονιστικό και υποβοηθητικό ρόλο στις δράσεις που αναπτύσσουν τα εθελοντικά σχήματα του νησιού μας, σας προσκαλώ σε μια πρώτη συζήτηση την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στις 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τη συνδιαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού.

Για την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των απόψεων που θα κατατεθούν θα παρακαλούσα, αν υπάρχουν ήδη επεξεργασμένες σκέψεις εκ μέρους σας, να κατατεθούν νωρίτερα (μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου) ηλεκτρονικά στο athinaionia@yahoo.gr ώστε να ενσωματωθούν, κατά το εφικτό, στην πρόταση της Aντιδημαρχίας.

Έχοντας τη βεβαιότητα της μέγιστης δυνατής υποστήριξης εκ μέρους σας της προσπάθειας, η οποία πηγάζει από την άριστη συνεργασία με τα περισσότερα εθελοντικά σωματεία ήδη από καιρό, αναμένω τον ορισμό εκπροσώπων σας στη συγκεκριμένη συνάντηση για την όσο το δυνατόν πιο πλατιά ανταλλαγή απόψεων.

Με εκτίμηση

ΑΘΗΝΑ ΘΛΙΒΙΤΟΥ – ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ