Συνεδρίαση Επιτροπής: “Περιβάλλον, Κλιματική αλλαγή και Ενέργεια (ENVE-V)”

Συνεδρίασε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή « Περιβάλλον, Κλιματική αλλαγή και Ενέργεια (ENVE-V)», στο πλαίσιο δράσης της Επιτροπής των Περιφερειών (Region Comittee), στην οποία συμμετέχει, ως μέλος, ο Δήμαρχος Χίου.


          Το κυρίαρχο θέμα της Επιτροπής, κατά την τελευταία συνεδρίασή της για το 2011, ήταν οι προτάσεις της προς την Ολομέλεια της Region Comittee για την αναθεώρηση της πολιτικής της Ε.Ε. για την ποιότητα του αέρα και τις εκπομπές, καθώς επίσης η έκδοση Οδηγίας για τον περιβαλλοντικό  θόρυβο – μελλοντικές προοπτικές.

Τα θέματα, που ιεραρχήθηκαν για την ατζέντα της Επιτροπής για το 2012, ήταν τα εξής:

     1.Εφαρμογή της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη Βιοποικιλότητα.

2.Η Ε.Ε. και η διεθνής πολιτική για την Βιοποικιλότητα μετά το 2011.

          Η προώθηση ενεργειών μεταξύ της περιφερειακής ανάπτυξης και της προστασίας της Βιοποικιλότητας.

          Βιοποικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη είναι δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες της προστασίας του περιβάλλοντος.

  • Παρουσίαση παραδειγμάτων τοπικών και περιφερειακών ορθών τακτικών, που συνδυάζουν τη Βιοποικιλότητα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν στον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό.
  • Η κλιματική αλλαγή στις ορεινές και παράκτιες περιοχές και οι συνέπειές της για την υπόλοιπη Ευρώπη.
  • Το μέλλον των βιώσιμων ενεργειακών λύσεων στις Αγροτικές και Αποκεντρωμένες περιοχές της Ε.Ε.

Η Ολομέλεια της  Επιτροπής  θα συνεδριάσει στις 15 Δεκεμβρίου 2011.

 

Από το γραφείο τύπου