Σχετικά με δημοσίευμα για τα Αγιάσματα

Σε συνέχεια δημοσιεύματος στην εφημερίδα σας, που αφορά τα ιαματικά λουτρά στα Αγιάσματα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Η έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα λουτροθεραπειών λαμβάνεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Διεύθυνση Πρόνοιας και, για να έχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί σε αυτό η Χίος, με τα Λουτρά στα Αγιάσματα, απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, όσον αφορά τις υποδομές στην περιοχή, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο από το Δήμο Χίου, και η Προμηθευτική Α.Ε. έχει αναλάβει τις διαδικασίες, ώστε να λάβουμε τις σχετικές εγκρίσεις και να μπορέσουν τα Αγιάσματα να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα λουτροθεραπειών του Υπουργείου.

Από το γραφείο τύπου