Συνάντηση του Δημάρχου Χίου με τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Νίκο Ματζάκο πραγματοποίησε, στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς, με κύριο θέμα συζήτησης τα θέματα αιγιαλού και παραλίας που αφορούν το νησί μας.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ζήτημα επαναφοράς του Νόμου για τις νομιμοποιήσεις των παρεμβάσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στον αιγιαλό και τις παραλίες. Ο γενικός γραμματέας συμφώνησε, να υπάρξει, σύντομα, νομοθετική πρωτοβουλία για την επαναφορά του Νόμου για τις νομιμοποιήσεις.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι πρέπει να μελετηθεί πολύ σοβαρά το ζήτημα των καθαιρέσεων, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που είναι φανερή η σύγκρουση της νομοθεσίας με τις ανάγκες της πραγματικότητας και των παγιωμένων κοινωνικών αναγκών.

Μάλιστα, προγραμματίζει να φέρει το θέμα στην ΚΕΔΕ, ώστε οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που πρέπει να γίνουν για τις νομιμοποιήσεις των προσχώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον αιγιαλό, να πραγματοποιηθούν συνολικά για όλους τους Δήμους από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Στην κατεύθυνση αυτή, στόχος είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός για όλους και να εξοικονομηθούν εργατοώρες και πόροι, από τους λιγοστούς που διαθέτουν, πλέον, οι Δήμοι.

Ο Δήμαρχος Χίου και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας συμφώνησαν να ακολουθήσει εκ νέου συνάντηση, ειδικά, για τα θέματα που αφορούν στην περιοχή του Βροντάδου, η οποία αποτελεί ένα κραυγαλέο παράδειγμα, κατά το οποίο το ίδιο το Δημόσιο αναιρεί τον εαυτό του.