Σύμφωνη γνώμη, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για τη δημοπράτηση έργων

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε η σύμφωνη γνώμη, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για τη δημοπράτηση των έργων:

• «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης – τμήμα Α’» προϋπολογισμού 8.200.000 ευρώ(χωρίς τις απαλλοτριώσεις)

• «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης – τμήμα Δ’», προϋπολογισμού 3.050.000 ευρώ(χωρίς τις απαλλοτριώσεις)

Το επόμενο διάστημα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα προβεί στη δημοπράτηση αυτών των έργων, τα οποία, με την ολοκλήρωσή τους, θα διευκολύνουν την κυκλοφορία στην πόλη της Χίου.

Από το γραφείο τύπου