Βεβαιώσεις Δια Βίου Μάθησης

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που παρακολούθησαν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Χίου, κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, όπως προσέλθουν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησής τους, στα Γραφεία της Δ/νσης, στην οδό Τσιτσεκλή 1.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2271350006 και 2271350054.