Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων” Β. Χίου, ως υπεργολαβία του έργου “Έργο Αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015”

Στοιχεία Προκήρυξης