Υλοποίηση των «Δράσεων τουριστικής προβολής Δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών»

Στα πλαίσια υλοποίησης των «Δράσεων τουριστικής προβολής Δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α., παραδόθηκε από τον ανάδοχο του έργου στο Δήμο Χίου, υλικό που αφορά την τουριστική προβολή του νησιού μας.

Συγκεκριμένα, σύγχρονος οδηγός πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική, νορβηγική, γλώσσα, οδηγός θρησκευτικού & πολιτιστικού τουρισμού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, χάρτης της Χίου, καλαίσθητα folder (φάκελοι) για την τοποθέτηση του υλικού, αφίσες με θέματα της Χίου, τσάντες προώθησης του υλικού.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί καταχωρήσεις προβολής του νησιού μας στον Τουριστικό Οδηγό της Ελλάδας στην ελληνική, αγγλική και ρωσική έκδοση και προβλέπονται και σε άλλα μέσα.

Μετά και από τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού, προωθούνται αντίστοιχες ηλεκτρονικές και έντυπες καταχωρήσεις σε ελληνικά και διεθνή μέσα.

Να σημειωθεί ότι το υλικό επεξεργάστηκε ο ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού ενώ παράλληλα αναμένεται μέχρι και τη λήξη του προγράμματος έτος 2015 η ολοκλήρωση των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού Δήμου Χίου