Υπογραφή Σύμβασης ,εταξύ Δήμου Χίου και ΕΕΤΑΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκε η σύμβαση: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», μεταξύ του Δήμου Χίου και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ).


          Η εν λόγω σύμβαση αφορά τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» της πρώην ΕΝΑ Χίου, που μεταφέρθηκαν στον ενιαίο Δήμο Χίου, ο οποίος αναλαμβάνει τη συνέχεια των προγραμμάτων αυτών, που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

          Αναμένεται σύντομα η σύναψη σύμβασης για τα ΚΔΑΠ Καρδαμύλων και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

 

Από το γραφείο τύπου