Έγκριση πίστωσης έργων ΣΑΕΠ 088/8 (ΕΣΠΑ)

Στην πρόσφατη κατανομή πιστώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από χρηματοδοτήσεις που αφορούν έργα του Δήμου Χίου τα οποία εκτελούνται. Η εκταμίευση των χρημάτων γίνεται ανάλογα με την πορεία του έργου.

Για το μήνα Νοέμβρη, εκταμιεύθηκαν τα παρακάτω ποσά.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΩΜΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 243.791,50

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 174.338,73

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 123.257,11

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 300.000,00

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 232.500,00

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 200.000,00

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 100.000,00

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1.400.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.773.887,34

Από το γραφείο τύπου