Συνέχιση χρηματοδότησης από ΣΑΕΠ 088/8

Χίος 21/08/2013

Ο Δήμος Χίου, ενημερώνει, οτι από πιστώσεις έργων ΣΑΕΠ 088/8, συνεχίζονται να χρηματοδοτούνται για τη Χίο, τα παρακάτω έργα:

1.Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιμετώπιση διαρροών, αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, επέκταση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και δικτύων διανομής, με το ποσό των 195.026€ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Χίου

2.Βελτίωση Περιφερειακού δρόμου Οινουσσών, με το ποσό των 45.000€ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Χίου

3.Δίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόμυλος-Αγ.Πολύκαρπος-Περιφερειακός Λατομίου-Υδροδότησης Καρυών,Υδροδότησης Αυγωνύμων, ΔΕΗ-Δεξαμενές Θυμιανών και κατασκευή νέων δεξαμενών στη Ψαρόπετρα, με το ποσό των 100.000€ και φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

4.Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου Μαστιχοχωρίων Νομού Χίου,με το ποσό των 108.000€ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Χίου.

Από το γραφείο τύπου