Φωτογραφίες από τα προπύλαια του 1ου Γυμνασίου

1ο Γυμνάσιο

1ο Γυμνάσιο  1ο Γυμνάσιο