Έγκριση διάθεσης πίστωσης 100.000 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Αμανής στη θέση ΡΟΒΙΕΣ και Κατασκευή ΣΜΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η διάθεση πίστωσης 100.000 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Αμανής στη θέση ΡΟΒΙΕΣ και Κατασκευή ΣΜΑ».

Το συγκεκριμένο έργο, προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και συμπεριλαμβάνει 3 υποέργα: Μελέτη, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση του έργου, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό έργο ποιοτικής αναβάθμισης της περιοχής, με τεράστια περιβαλλοντική σημασία.

Από το γραφείο τύπου