Θέματα που συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της 12ης Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου, της 12ης Μαΐου 2014 – μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης – αποφασίσθηκαν οι εγκρίσεις πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

• «Ηλεκτροφωτισμός και Διαχείριση Ομβρίων Γέφυρας Κεντρικής Πύλης Κάστρου (Maggiore)», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ.

• «Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

• «Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ

• «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ανοικτού Θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων» προϋπολογισμού 636.000,00 ευρώ.

• «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ

• «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Μηνά» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

• «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

• «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καρδαμύλων» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η έγκριση όρων δημοπράτησης για τα έργα:

• «Αγροτική οδοποιία Δ. Ε. Ιωνίας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, που αφορά εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.

• «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, το οποίο αφορά εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.

Εγκρίθηκε επίσης η ψήφιση πίστωσης, που αφορά τη δημοσίευση προκήρυξης για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με θέμα: «Στεγασμένος Χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών ταξί στην πόλη της Χίου», με σκοπό να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών οδηγών ταξί αλλά και των δημοτών μας.

Επίσης εκτός ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν:

α) ο ορισμός υπολόγου για προένταλμα πληρωμής, ύψους 11833,70 ευρώ προκειμένου να πληρωθεί το επίδομα απροστάτευτων παιδιών διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2014

β) η απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές της 2ης τακτικής επιχορήγησης – ποσού 93.771,69 ευρώ από τον ΚΑ 00-6711 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: 46.729,38 ευρώ

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: 39.806,50 ευρώ

Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων για το α’ εξάμηνο 2014: 7.235,81 ευρώ

Από το γραφείο τύπου