Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καρπασίας το Σάββατο 12/07/2014

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ (PORTA MAGGIORE)» θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδο Καρπασίας το Σάββατο 12/07/2014 από τις 15:00 μέχρι τις 21:00.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Τσακός