Δελτίο Τύπου 13/12/2011

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2011, ήταν η έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

          Στην εν λόγω συνεδρίαση εγκρίθηκε το πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δήμου Χίου, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία πλαισίου στόχων και δράσεων, που θα υλοποιήσουν από κοινού οι δύο φορείς, καθώς και την ενδυνάμωση δεσμών της τοπικής κοινωνίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

          Αποφασίσθηκε η έγκριση καταβολής χρηματικών βοηθημάτων – για 4η φορά μέσα στο τρέχον έτος – σε 90 οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας.

          Επίσης αποφασίσθηκε να υποβληθεί αίτημα στην τριμελή επιτροπή (παρ. 1 αρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριμένα: 43 εργατών καθαριότητας, 8 οδηγών απορριμματοφόρων, 2 μηχανοτεχνιτών ΔΕ 26, 1 χειριστή μηχανημάτων ΔΕ28 Δ τάξης και 1 χειριστή μηχανημάτων ΔΕ28 Γ τάξης, στην Υπηρεσία καθαριότητας.

          Τέλος ελήφθη απόφαση για διευκόλυνση των οφειλετών του Δήμου Χίου με τμηματική καταβολή των οφειλομένων ποσών, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας (σχετική αναλυτική ενημέρωση θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες στον τύπο).

 

Από το γραφείο τύπου