Έγκριση πίστωσης 14.343,52 € για την εκπόνηση της μελέτης: «Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή σχολείων Κλούβα Δήμου Χίου».

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 24ης Δεκεμβρίου 2012, εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 14.343,52 € για την εκπόνηση της μελέτης: «Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή σχολείων Κλούβα Δήμου Χίου».

Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης συνιστά απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και τεχνικά άρτιου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή, με σκοπό την ανακούφισή της από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το γραφείο τύπου