Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: «Προμήθεια υλικών για την προσωρινή φύλαξη –αποθήκευση, των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/11/2022

Προυπολογισμός:

1.921,73