ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης