«Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (στόρια )σε παράθυρα του  Κοινοτικού  γραφείου  Καλαμωτής στη ΔΕ Μαστιχοχωρίων».