Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού της 18/04/2012 για την προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων του Δ.Χίου

Κατόπιν αιτούμενων διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό της 18/04/2012 ανακοινώνεται ότι οι διαστάσεις των προσφερόμενων απορριμματοκιβωτίων θα είναι οι εξής:

Ωφέλιμο μήκος περίπου 5μ, ωφέλιμο πλάτος περίπου 2.20μ και ωφέλιμο ύψος περίπου 1.30μ, όπου η αναφορά της λέξης «περίπου» επιτρέπει την απόκλιση ±10cm επί των αναφερόμενων διαστάσεων.

Περίσσότερες πληροφορίες εδώ

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Καθαριότητας Δ. Χίου

Τσαγρής Παντελής

ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών με βαθμό Δ’