18/5/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χίου η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ. 21920/ 10 Μαΐου 2011, με την οποία εξασφαλίσθηκε πίστωση, συνολικού ποσού των 1.041.723,30€, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2011. 
Τις επόμενες ημέρες το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Χίου, θα δώσει εντολή στο ταχυδρομείο για να ξεκινήσει η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.