Δελτίο Τύπου για την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2ης Απριλίου 2012

Μεταξύ των 49 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2012, ήταν η έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.ΑΝ.Χ., που βασίζεται στις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και στην υπάρχουσα εμπειρία των ΔΕΥΑ.

Στην εν λόγω συνεδρίαση εγκρίθηκαν ο προϋπολογισμός του 2012 της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου καθώς και ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου, με τον οποίο επιδιώκεται η τακτοποίηση των οικονομικών προβλημάτων του, ώστε να στηριχθεί ο θεσμός του περιφερειακού θεάτρου στο νησί μας.

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για το έργο «Ναυτιλιακό μουσείο Καρδαμύλων», το οποίο προβλέπει τη μετατροπή του παλιού σχολικού κτιρίου σε ναυτιλιακό μουσείο.

Από το γραφείο τύπου