2η δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης