Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Άξονας 3

Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΜΚΕ, Δίκτυο συνεργαζόμενων Ομάδων Τοπικής Δράσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά τον Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) του προγράμματος: Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Στο δίκτυο συμμετέχουν η ΕΤΑΧ ΑΑΕ για τη Χίο, η ΕΤΑΛ ΑΕ για τη Λέσβο, η Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΕ και το Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής κατάρτισης Ν. Σάμου, των οποίων ο ρόλος θα είναι υποστηρικτικός κατά την υλοποίηση του προγράμματος, όπως συνέβη και σε προηγούμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα για το εν λόγω πρόγραμμα έχουν εγκριθεί 41 προτάσεις ιδιωτών επενδυτών για τη Χίο με περιοχές παρέμβασης όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα, πλην της πόλης της Χίου και της παραλιακής ζώνης Καρφά, Μέγα Λιμνιώνα και Αγία Φωτεινή.

Ο Άξονας 3 έχει τίτλο «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», οι επενδύσεις αφορούν την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, και στοχεύουν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Από το γραφείο τύπου