Έγγραφο για λιμενικά έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Θέμα: Λιμενικά έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Επανερχόμενοι στο θέμα του νέου Λιμένα Χίου και κατόπιν προηγούμενου εγγράφου για την εκτέλεση λιμενικών έργων, σας αναφέρουμε ότι στο πρόγραμμα ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013, προβλέπονται δεσμεύσεις 42.300.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη, για λιμενικά έργα – άξονας θεματικής προτεραιότητας 22 – στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έχουν ενταχθεί τα εξής έργα:

1. Βελτίωση υποδομών στο λιμάνι της Λαγκάδας ΜΙS 291981, (Περιφέρεια Β. Αιγαίου) , προϋπολογισμού 1.800.000 €

2. Λιμενικά έργα Εύδηλου, (Περιφέρεια Β. Αιγαίου), προϋπολογισμού 4.000.000 €

3. Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Νέας Μαδύτου και διαμορφώσεις χερσαίας ζώνης λιμανιού – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – δημιουργία χώρου εκδηλώσεων ΜΙS 328056, (Λιμενικό Ταμείο Λήμνου), προϋπολογισμού 808.574,09 €

4. Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών MIS 304428, (Εγνατία οδός AE), προϋπολογισμού 1.200.933 €

Το σύνολο των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 7.809.507,09 €.

Οι εντάξεις αποτελούν το 18,5% του συνόλου των δεσμεύσεων. Επίσης αναμένονται να ενταχθούν 2 έργα, λιμάνι Μυτιλήνης με π/υ 5.000.000 € και λιμάνι Ευδήλου (δημιουργία νέου λιμενοβραχίονα)

με π/υ 14.000.000€.

Με τα 2 νέα έργα οι εντάξεις θα ανέρχονται σε 26.800.000€ και θα αποτελούν το 63,3% των συνολικών δεσμεύσεων.

Είναι σαφές ότι το υπόλοιπο των δεσμεύσεων 15.500.000 € δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύνολο των έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία νέου λιμένα στη Χίο.

Γι αυτό προτείνουμε, στην εντός του Μαρτίου αναθεώρηση του προγράμματος, να αυξηθούν οι δεσμεύσεις για τον άξονα των λιμανιών.

Ο έλεγχος των μελετών και των αδειοδοτήσεων για το νέο λιμάνι έχει ανατεθεί στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Τέλος σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου, σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή του έργου «Νέος Λιμένας Χίου».

Ο Δήμαρχος Χίου

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ