Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2013

Χίος 30/04/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 279/23460/2013 (Β 414) ΚΥΑ, ο Δήμος Χίου συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους από Ε.Ε. – πρόγραμμα 2013», προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομικά αδύνατοι συμπολίτες μας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας:

• με ατομικό εισόδημα έως 7.200 €

• οικογενειακό εισόδημα για 2 μέλη έως 10.700 €

• για 3 μέλη έως 11.520 €

• για 4 μέλη έως 14.400 €

• για 5 μέλη έως 17.280 €

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με 1 ή περισσότερα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα κατατίθενται στον Δήμο Χίου και στο ΚΑΠΗ – για τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Χίου, ενώ για τους δημότες των άλλων δημοτικών ενοτήτων στα δημοτικά καταστήματα των πρώην δήμων από 1/5/ 2013 έως 31/5/2013, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά, που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου

2. επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3. άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς τρίτων χωρών

4. Α.Φ.Μ. των δικαιούχων από το Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης της δημοτικής αρχής, προσβλέποντας στην, έστω και προσωρινή, ανακούφιση των συμπολιτών μας.

Από το γραφείο τύπου