Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2016 από τα ΚΕΠ

Ανακοινώνεται ότι η ανανέωση αλλά και η έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ και κουπονιών θα πραγματοποιείται από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ και στις Περιφερειακές Ενότητες του τόπου μόνιμης διαμονής τους, από  τις 12 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλαδή για το έτος 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2017) απαιτείται, για να εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση του.