Θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. της 20/8/2014

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

• Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δ.Ε. Χίου και Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Καρδαμύλων», συνολικού προϋπολογισμού 81.000€ συν Φ.Π.Α.

• Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημ.Ενότητας Αμανής», συνολικού προϋπολογισμού 280.000€ συν Φ.Π.Α. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το 2014.

• Εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων Λυκείου Καλαμωτής –Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου . Το έργο αυτό χρηματοδοτείται απ’το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού 319.001,30€.

• Εγκρίθηκε η 3η τακτική επιχορήγηση που κατανέμεται για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 46.729,39€ καθώς και η επιχορήγηση για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 39.806,50€

• Τέλος εγκρίθηκε η επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων, θέμα που είχε αποσυρθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση από τη νέα δημοτική αρχή.

Από το γραφείο τύπου