Προμήθεια σε φυλλάδια & αφίσες για την δικτύωση και  δημοσιότητα του Κοινωνικού Φαρμακείου Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/04/2024

Προυπολογισμός:

540,00 €