Δελτίο Τύπου 26/10/2011

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση – με τη διαδικασία του καταπείγοντος – του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2011, ήταν η έγκριση υποβολής 14 προτάσεων χρηματοδότησης  από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Α.Α.Χ.),

ανάμεσα στα οποία είναι:

          «Αντιπλημμυρικό έργο Μεστών,  ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμών Νεοχωρίου», «βελτίωση πολιτιστικών υποδομών πλατείας Καρουλιού Θυμιανών», «βελτίωση Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Υποδομών Σχολειού Βολισσού» , «Επισκευή παλαιού κτίσματος και αποκατάσταση του εξοπλισμού παλαιού ελαιοτριβείου Εγρηγόρου με σκοπό να γίνει πρότυπο επιδεικτικό έργο της αγροτικής κληρονομιάς της περιοχή», «Τσιμεντοστρώσεις – σήμανση και ασφάλιση στους αγροτικούς δρόμους Χωρίδια Καρυών, Λειβάδα Κλειδούς, Ξερόκαμπος Αυγωνύμων και Κριθαριές Σιδηρούντας», «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ανοικτού Θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Δήμου Χίου» «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων (Καλαμωτής και Πυργίου)» «Αναστήλωση Μύλων Ανέμωνα», «Τσιμεντοστρώσεις – σήμανση και ασφάλιση στους αγροτικούς δρόμους Φισφιρή και Κάμπος Αυγωνύμων, Κουκούρικα Βροντάδου, Βουνό και Αγγελή Καρυών, και Βόρειου περιφερειακού Σιδηρούντας», «αγροτική οδοποιία δήμου Καμποχώρων, επισκευή και αποκατάσταση Δημοτικού σχολείου Εγρηγόρου και μετατροπή του σε πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής», «υπογείωση καλωδίωσης Μεστών».

          Επίσης στην εν λόγω συνεδρίαση εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων ποσού 20.850€ σε 100 οικονομικά αδύνατους δημότες μας.

          Μεταξύ των αποφάσεων ήταν και η έγκριση μελέτης ανακύκλωσης, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόταση για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων για το νησί μας.

          Τέλος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίσθηκε το Δ.Σ. του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Χίου με πρόεδρο τον κ. Στέφανο Φαρατζή και μέλη: κ. Λαμπρινούδη Παντελή, κ. Βασιλικό Παντελή, κ. Ρορό Νικόλαο.

Αναπληρωματικά μέλη ορίσθηκαν οι: κ. Λιγνός Γεώργιος, κ. Ξυδιάς Παντελής, κ. Λούρου Δέσποινα, κ. Σχολιάδης Κώστας, η δε θητεία του νέου Δ.Σ. είναι αντίστοιχη του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Από το γραφείο τύπου