Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27ης Φεβρουαρίου 2013

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου ύψους 152.000 ευρώ

κι η απόφαση άμεσης εκταμίευσης ποσού 57.000 ευρώ στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χίου. Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να επεκταθεί η δράση του Περιφερειακού θεάτρου σε όλη τη Χίο και στα άλλα νησιά της περιφέρειας.

Εγκρίθηκε από το σώμα η δημιουργία τρίγλωσσης ημερολογιακής ατζέντας, η οποία θα περιλαμβάνει τις δράσεις βιωματικού τουρισμού, που μπορούν να υλοποιηθούν στο νησί μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να ενισχυθεί η προώθηση του θεματικού τουρισμού και του τουρισμού εμπειρίας και γνώσης, ως μονόδρομος για την τουριστική ανάπτυξη της Χίου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χίου στο πρόγραμμα με τίτλο: «Διαδραστικές διαδρομές στη γη του Ομήρου και του πολιτισμού, στο Δήμο Ομηρούπολης Χίου, με τη χρήση πολυμέσων και δημιουργία έντυπου υλικού». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 27.900€ και χρηματοδοτείται κατά 70% από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12.834€.

Εγκρίθηκε η εκτέλεση της στατικής μελέτης για το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Ολύμπων», που περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου 2013, καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ίδιο έργο.

Αποφασίσθηκε επίσης η χορήγηση αδειών σε πλανόδιους πωλητές, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων κατά 10 για το έτος 2013.

Εκτός ημερήσιας διάταξης το σώμα ενέκρινε την εκτέλεση των έργων αγροτικής οδοποιίας ανά δημοτική ενότητα.

Από το γραφείο τύπου