Δελτίο Τύπου 27/3/2013

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την έκδοση της απόφασης από το Πρωτοδικείο Χίου, για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας, που αφορά την αναγκαστική απαλλοτρίωση του 1ου τμήματος της Περιφερειακής οδού Χίου, από το Βαρβάσι έως τη Φάρκαινα (παραλιακή), η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, τις επόμενες ημέρες θα υποβάλει αίτημα στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την έγκριση δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου.

Από το γραφείο τύπου