Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 28 Μαϊου