Θέματα που θα συζητηθούν στην Οικ. Επιτροπή της 28/8/2014

Σας ενημερώνουμε ότι στην Οικονομική Επιτροπή της Πέμπτης 28/08/2014, πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση η έγκριση δημοπράτησης των παρακάτω έργων:

• Αστικές αναπλάσεις οικισμού Φρουρίου, προϋπολογισμού 213.000€

• Επισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή, προϋπολογισμού 690.000€

• Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης ποταμού Παρθένη Χίου, προϋπολογισμού 637,000€

• Εξωραϊσμός Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ψαρών, προϋπολογισμού 268.000€

• Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου Ψαρών, προϋπολογισμού 725.000€

Από το γραφείο τύπου