2ο Πρακτικό κοινής επιτροπής για την «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και τη 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφώ