Παρουσίαση βιβλίου από την 3η ΕΒΑ και τις εκδόσεις ΑΙΓΕΑΣ