Δελτίο Τύπου από την 3η Εφορεία Βυζχαντινών Αρχαιοτήτων για τις τοιχογραφίες της Παναγίας της Κρήνας