Πρόσκληση οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 30 Μαϊου