Πίνακας συζητηθεισών αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής κατά την Συνεδρίαση αρ 32 της Δευτέρας 29-09-2014

Πίνακας συζητηθεισών αποφάσεων κατά την Συνεδρίαση αρ 32 της Δευτέρας  29-09-2014

 

Α/Α

 

Αριθ. Απόφασης

ΘΕΜΑ

LINK

1

671

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Μαστιχοχωρίων

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΛΑΩΗΝ-ΖΗΒ

2

672

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων»

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7ΜΙΟΩΗΝ-871

3

673

Άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθ. 177/2014 Απόφ. Μονομ. Πρωτ/κείου Χίου (Υπόθεση Καλαμπόκη)

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΒ8ΩΗΝ-Μ9Π

4

674

Προσφυγή Ε. Μελιτζάνη και πρώην Δ. Καρδαμύλων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Λιμενάρχη Χίου-Ορισμός δικηγόρου

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/776ΟΩΗΝ-ΩΚ2

5

675

Έφεση Ε. Μελιτζάνη κατά της αριθ. 35/6-6-2014 απόφ. Τριμ. Εφετείου Αιγαίου Πλημ/των

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/72Υ7ΩΗΝ-ΖΩΥ

6

676

Έφεση κατά της αριθ. 53/2014 Απόφ. Δ/κού Πρωτ/κείου Μυτιλήνης-Ορισμός δικηγόρου

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΑΝΩΗΝ-ΟΛΚ

7

677

Άσκηση ένδικων μέσων κατά οφειλέτη του Δήμου Χίου (ΛΑΤΩΑ.Ε.)-Ορισμός δικηγόρου

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7Ψ17ΩΗΝ-7Ψ4

8

678

Ψηφίσεις πιστώσεων

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟΥΨΩΗΝ-4ΦΘ

9

679

Πρόστιμο αυθαιρέτων κτισμάτων-Ορισμός δικηγόρου

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7ΒΙΣΩΗΝ-ΦΚ0

10

680

ΕΗΔ 1ο Μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών.

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Ε6ΩΗΝ-Θ7Β

11

681

ΕΗΔ 2ο Εκδίκαση έφεσης κατά της 2155/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.- Ορισμός δικηγόρου.

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7ΠΧ2ΩΗΝ-ΑΒΝ

12

682

ΕΗΔ 3ο Ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της 168/2014 διαταγής πληρωμής.-Ορισμός Δικηγόρου.

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/74Λ1ΩΗΝ-ΝΑΚ

13

683

ΕΗΔ 4ο Μίσθωσης ακινήτου Πρώην Σφαγείο Λαγκάδας από Γεωργούλη Ιωάννη)

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/Ω344ΩΗΝ-1ΚΚ