Δελτίο Τύπου 3/8/2011

Αναφορικά με τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο του Πανεπιστημίου στα Ταμπάκικα,

σας διευκρινίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη η ασφαλτόστρωση, καθώς έχουν γίνει εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και επιβάλλεται να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση όλο το χειμώνα και να σταθεροποιηθεί το χώμα, προκειμένου να δεχθεί την άσφαλτο.

          Όσον αφορά τη σήμανση, θα γίνεται προσωρινά με κώνους και σημεία εισόδου και εξόδου, τα οποία ήδη τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο.


Από το γραφείο τύπου