Ενημέρωση για βολές με πραγματικά πυρά, 5-7 Απριλίου

Η 96 ΑΔΤΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά από 5 έως και 7 Απριλίου, από 07:00 έως 23:00.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ημερών και ωρών απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων, στις παρακάτω περιοχές:

Ύψωμα Πρόπουλο – Ύψωμα Βίγλα – Ύψωμα Πέδρικας – Ύψωμα Αγ. Ιωάννη – Ύψωμα Κοιλάνη – Ύψωμα Τρούλος
και στη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο ακρ. Πύργος – άκρ. Πυργάρι – ακρ. Βακελώνας και ακτή Αγ.Ισιδώρου.