Δελτίο Τύπου 5/4/2013

Η Δ/νση καθαριότητας & ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, απευθύνει θερμή παράκληση στους συνδημότες μας για τα παρακάτω.

1. Να μην εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια η δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, προϊόντα κηπευτικών εργασιών (κλαδιά, χόρτα, φύλλα κλπ) αφού δεν είναι υποχρέωση του Δήμου Χίου η περισυλλογή τους.

Παρακαλούμε η απομάκρυνση τέτοιου είδους απορριμμάτων να γίνεται από τους δημότες, αφού η αναγκαστική ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από την υπηρεσία του Δήμου, δημιουργεί επιπλέον δυσβάστακτο φόρτο εργασίας, με δυσμενή αποτελέσματα για όλους.

2. Καλούμε επίσης τους συνδημότες μας να υποστηρίξουν την διαδικασία της ανακύκλωσης υλικών που μόλις άρχισε, διαχωρίζοντας τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετώντας τα στους ανάλογους για τον σκοπό αυτό κάδους, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων που παράγουμε.

Η παράκληση αυτή απευθύνεται στην καλή θέληση για συνεργασία, μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών και του δημότη, αφού η επιβολή των προστίμων, που προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη που μόνο αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ